1391/09/02 @ 00:11

«نیشابور» ظرفیت لازم برای استان شدن را دارد

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: نیشابور به عنوان یکی از کلان شهرستانهای کشور ظرفیت لازم برای استان شدن را دارد و اگر بحثی در مورد تشکیل استانی جدید در دولت مطرح باشد، ما نیز موضوع استان شدن نیشابور را پی گیری خواهیم کرد و مشکل نزدیکی مسیر نیز امروزه کاملاً حل شده است. دکتر مروی» گفت: موضوع استان شدن سبزوار و نیشابور قدیمی است و مربوط به اکنون نیست و یک امر کاملاً منطقی است که هر نماینده در هر منطقه و شهرستان پی گیر پیشرفت و توسعه شهرستان خود باشد و ما نیز با توجه به مطالبات مردمی این موضوع را پی گیری می کنیم و اگر قرار باشد چنین بحثی در دولت مطرح شود حتماً پی گیر موضوع خواهیم بود و اجازه نمی دهیم حقی از نیشابور ضایع شود و یقین داریم با استان شدن نیشابور رشد و توسعه همه جانبه این شهر با سرعت چشمگیری انجام خواهد شد http://binalud.blogsky.com  منبع : نیشابور سرزمین بینالود . 

ادامه مطلب ...